INFORMÁCIE PRE MODLIACICH SA

Prihlásený modliaci sa príde približne 15 min.pred začiatkom svojej časti.

Po príchode do kostola zo zadnej časti, sa treba nahlásiť u svojho "dvojhodinkára", ktorý tým pádom o Vás vie a dá Vám Vašu modlitbu. Keby neprídete alebo nedáte vedieť dvojhodinárovi, tak sa modlí namiesto Vás. Dvojhodinkár bude sedieť vzadu v kostole, blízko sväteničky. Na lavičke v kostole bude nalepený text "Dvojhodinkár". Keď prídete, oslovte ho.

  • Priebeh modlitby:

- krátky úvod do modlitby, kde vysvetlíme dôvod tej modlitby

- modlitba + citáty z Písma na meditáciu -medzi citátmi nechať pauzu.

- adorácia a uvažovanie v tichu.


  • Modlíte sa po kľačiačky, ak zdravie umožňuje pred Sviatosťou Oltárnou na kľakátku, ak nemôžete kľačať, sedíte na lavičke. Modlíte sa do mikrofónu, pomaly, jasne, pokojne a rozhodne s vedomím, že odovzdávate svoje deti, ale aj seba a rodinu Bohu v modlitbe. Keď skončíte modlitby, vstanete z kľakátka, ukloníte sa hlavou pred Sviatosťou Oltárnou a odchádzate buď do lavičky sa modliť alebo domov, to je na Vás.