Ak máte záujem predčítať modlitbu, ktorá Vás oslovila, vyplňte formulár uvedený nižšie. Zo zoznamu si vyberte modlitbu, ktorú sa chcete v kostole modliť do mikrofónu pre Sviatosťou Oltárnou. Pri každej modlitbe je uvedený orientačný čas, kedy sa budete modliť.

V prípade otázok, nejasností, kontaktujte klik