INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Do kostola môžte prísť kedykoľvek v noci. Ste vítaní. Keďže bude vystavená Sviatosť Oltárna, kľakáme si, podľa zdravotných a vekových možností, na dve kolená. Môžte sa posadiť kde chcete. Ak by ste sa chceli zúčasniť konkrétnej modlitby, nižšie nájdete orientačné časy modlitieb (orientačné preto, lebo sa nedá presne určiť, kedy modlitba skončí. Závisí od modliaceho sa, ako číta, kde sa zastaví atď.)

Zoznam modlitieb a približné časy:

1 Stať sa modliacim rodičom                                                          18:00-18:30
2 Odovzdávať dieťa do Božích rúk                                                  18:30-19:00
3 Ochrana pred zlom                                                                        19:00-19:15
4 Modlitba Získanie zdravej mysle                                                 19:15-19:30
5 Cítiť sa milovaný, prijímaný                                                         19:30-19:45
6 Modlitba Otvorenie Pánovej radosti                                            19:45:20:00
7 Úcta k rodičom a odmietanie vzdoru                                           20:00-20:15
8 Modlitba Učiť sa hovoriť slová prinášajúce radosť                     20:15-20:30
9 Postavenie základov pre budúcnosť                                             20:30-20:45
10 Udržovanie dobrých rodinných vzťahov                                    20:45-21:00
11 Získavanie veriacich priateľov a dobrých životných vzorov     21:00-21:15
12 Modlitba Mať zaľúbenie v svästosti a čistote                             21:15-21:30
13 Prebúdzanie túžby po Božích veciach                                         21:30-21:45
14 Modlitba Rozpoznávanie Bohom daných talentov a darov      21:45-22:00
15 Prebúdzanie túžby po Božích veciach                                         22:00-22:15
16 Modlitba Rozpoznávanie Bohom daných talentov a darov      22:15-22:30
17 Byť človekom akým nás Boh stvoril                                           22:30-22:45
18 Modlitba Kráčať v kajúcnosti                                                      22:45-23:00
19 Nasledovať pravdu, odmietať klamstvo                                    23:00-23:15
20 Modlitba Strhnutie pevnosti hriechu                                        23:15-23:30
21 Radostný svätý ruženec                                                              00:00-00:30
22 Prežívanie radosti zo zdravého života a z uzdravenia            00:30-00:45
23 Radosť z oslobodenia od strachu                                               00:45-01:00
24 Správne sa starať o svoje telo                                                    01:00-01:15
25 Hľadanie múdrosti a rozumnosti                                              01:15-01:30
26 Vštepovanie túžby po učení                                                       01:30-01:45
27 Rozpoznávanie Bohom daných talentov a darov                      01:45-02:00
28 Učiť sa hovoriť slová prinášajúce život 02:00-02:15
29 Mať zaľúbenie v svätosti a čistote 02:15-02:30
30 Radosť z oslobodenia od strachu 02:30-02:45
31 Úcta k rodičom a odmietanie vzdoru 02:45-03:00
32 Získanie zdravej mysle 03:00-03:30
33 Otvorenosť Pánovej radosti 03:30-04:00
34 Zničenie dedičstva rodinných hriechov 04:00-04:15
35 Cítiť sa milovaný, prijímaný 04:15-04:30
36 Odmietanie sexuálnej nemravnosti 04:30-04:45
37 Udržovanie dobrých rodinných vzťahov 04:45-05:00
38 Nájdenie ideálneho partnera 05:00-05:15
39 Získanie zdravej mysle 05:15-05:30
40 Žiť v slobode odpustenia 05:30-05:45
41 Ochrana pred zlom 05:45-06:00
42 Predcházdanie závislosti na alkohole, drogách a ostatných veciach 06:00-06:15
43 Kráčať v kajúcnosti 06:15-06:30
44 Strhnutie pevnosti hriechu+ 06:30-06:45
45 Hľadanie múdrosti a rozumnosti 06:45-07:00
46 Radosť z oslobodenia od strachu 07:00-07:15
47 Získanie zdravej mysle 07:15-07:30